Image module

Svařená karoserie a vnější plastové díly

Zajišťujeme vývoj a konstrukci plechových a vnějších plastových dílů karoserie včetně tvorby výkresové dokumentace jednotlivých detailů a konstrukčních celků.

Při konstrukci se snažíme uplatnit poznatky ověřené praxí.

Image module

Interiér

Vyvíjíme vnitřní vybavení a obložení vozu.

Zpracováváme koncepty, zástavbové studie až po sériovou výrobu interiérových dílů vozu.

Modelujeme technicky náročné mechanismy vnitřního vybavení, vytváříme simulaci pohybu kinematických dílů interiéru vozu.

Řešíme technologicko-výrobní proces dílů ve spolupráci s jednotlivými dodavateli – např. odformování, lisování, návrh vhodného materiálu apod.

Svá řešení dokumentujeme formou prezentací, modelů nebo krátkých videí s důrazem na funkčnost, design a ergonomii.