Image module

3D tisk

3D tisk je proces, při kterém se prostřednictvím 3D tiskárny vytvářejí fyzické objekty za použití vhodného materiálu.

Vytištění výrobku předchází několik kroků. Prvním je vytvoření 3D modelu, ať už jde o vygenerování 3D modelu v CAD softwaru, nebo za použití 3D skeneru či využití obyčejné digitální kamery a fotogrammetrického softwaru.

Po získání 3D objektu a po převodu dat do příslušného formátu nastává po vytvoření samotné instrukce pro tiskárnu (pohyb motorů, ovládání trysky – tzv. G-Code) fáze samotného tisku.

Image
Image
marker

Skenování

3D skener je speciální zařízení, které umožňuje přenést reálný fyzický objekt do digitální podoby.

Výstupem je síť bodů (scan), které se dále ještě upravuje v CAD softwaru. 3D skener je možno použít i k přesnému měření rozměrů objektů.

Image module

Funkční prototypy

S využitím vysokého podílu ruční práce finalizujeme prototyp do prezentační podoby.

 Naší doménou je broušení, tmelení, leštění a konečná povrchová úprava. Hotové díly přesně umísťujeme do stávajících konstrukčních celků, aby se mohla posoudit jejich funkčnost i vzhled.